Функціонування локальної мережі забезпечується цілим комплексом апаратних засобів. Устаткування мережі СКС можна розділити на активне і пасивне. Пасивна частина мережі – це кабелі, комутаційні шафи, мережеві розетки та ін. Також, організація мережі в офісі неможлива без встановлення активного мережного обладнання, яке є її основою, що відповідає за безперебійну роботу і високу продуктивність.

До активних компонентів ЛОМ відносяться:

 • маршрутизатори;
 • мережеві карти, точки доступу;
 • Wi-fi роутери;
 • Повторювачі (репітери);
 • Комутатори.

Організація і налаштування мережі в офісі складається з декількох етапів:

 • Визначення топології мережі;
 • проектування мережі:
 • Підбір необхідного обладнання;
 • Установка активного мережевого обладнання;
 • Прокладка кабелю;
 • Налаштування активного мережевого обладнання;
 • Тестування.
 • Встановлення та налаштування роутера

Основне призначення роутера (маршрутизатора) – об’єднання сегментів мережі. Він може використовуватися в одному сегменті мережі, що надає широкі можливості по управлінню трафіком, об’єднувати мережі Ethernet c іншими типами мереж або служити для зв’язку локальної та віддаленої мережі. Управління трафіком здійснюється на основі протоколу мережевого рівня. Зазвичай, роутер має один зовнішній порт (WAN) і до чотирьох внутрішніх (LAN).

Роутер широко застосовується для організації доступу в Інтернет усім учасникам локальної мережі. У цьому випадку, налаштування маршрутизатора для мережі в офісі має на меті визначення параметрів локальної мережі (LAN), Інтернету (WAN) і безпеки.

Встановлення та налаштування точок доступу (налаштування access point)

Точка доступу застосовується для організації бездротової передачі даних на базі стандартів 802.11 з певною зоною покриття. За її допомоги можна об’єднати бездротову мережу з провідною. Встановлення точки доступу зводиться до вказівки типу бездротової мережі, ідентифікатора мережі, методу і ключа шифрування, вибору частотних каналів.

Встановлення та налаштування wi-fi роутера

Wi-fi роутер – це маршрутизатор з інтегрованою точкою доступу. Дозволяє об’єднати усі ПК у будинку чи офісі в бездротову мережу з доступом в Інтернет. Встановлення та налаштування проводиться за аналогією з маршрутизатором і точкою доступу.

Встановлення та налаштування репітерів

Репітер або повторювач застосовується для збільшення відстані передачі сигналу, тобто подовження кабельного з’єднання. Реалізується це шляхом «повторення» отриманого сигналу на виході пристрою. Репітери не вимагають додаткових налаштувань.

Встановлення комутаторів

Комутатор застосовується для об’єднання вузлів мережі або кількох підмереж в одну. На відміну від маршрутизатора, в пристрої для контролю трафіку використовується протокол канального рівня. Комутатор, фактично, є вдосконаленою моделлю репітера – дані в пристрої передаються лише одержувачу, що істотно зменшує навантаження на мережу. Не вимагає додаткового налаштування.

Налаштування апаратного файєрвола

Файєрвол, або міжмережевий екран, дає можливість здійснювати контроль і фільтрацію мережевих даних, виходячи із заданих параметрів. Запобігає можливості нелегального доступу до мережі та комп’ютерів.

Налаштування VPN з’єднань

Віртуальна приватна мережа (VPN) – це можливість об’єднання ряду підмереж в одну віртуальну. Для її реалізації використовується група апаратно-програмних засобів. Може застосовуватися для створення безпечного каналу передачі даних між двома точками доступу або між віддаленими комп’ютерами та офісною мережею, для отримання доступу в глобальну мережу.

Тунелювання

Тунелювання надає можливість об’єднання розділених у просторі мереж: створювати опорну мережу на базі одного протоколу, здійснювати управління різнопротокольних мережами. Для об’єднання мереж створюється з’єднання точка-точка між двома маршрутизаторами.

Встановлення та налаштування мережевого активного обладнання – робота та відповідальність лише компетентних спеціалістів. Вірна організація взаємодії пристроїв і протоколів в різних мережах, в тому числі і розподілених – гарантія безперебійної та безпечної роботи.